Finansiell Planering och Konsultation

Danerek Finanskonsult erbjuder Företag och Privatpersoner kvalificerad rådgivning inom finansiell planering och konsultation. Kundens behov är centralt och rådgivningen baseras på en helhetssyn avseende ekonomiska och juridiska lösningar, försäkringar och skatter.

För att säkerställa bra och trygga lösningar samarbetar vi med advokater, skattejurister, försäkringsmäklare och konsulter inom olika specialistområden.

Företaget ägs och drivs av Åke Danerek med en bakgrund som Auktoriserad revisor, Klientrådgivare inom Private Banking och de senaste åren som  Chef inom ett ledande hälsoföretag.